info@yazlikvillatatili.com | +90 543 797 00 20
Müşteri Paneli | Villa Sahibi Paneli
MESAFELİ SATIŞ SÖLEŞMESİyazlikvillatatili.com

MADDE 1 - TARAFLAR
KİRALAYAN:
Ticari Ünvanı : AZURA HOMES HALİS YANILMAZ
Adresi : Kalkan Mah. Cumhuriyet Cad.Dalkıran Apart No:42D/1 KALKAN  KAŞ ANTALYA
Telefon : 0242 844 21 71
E-mail : info@azurahomes.co.uk
KİRACI:
Adı – Soyadı : 
Adresi : 
Telefon : 
E-mail :MADDE 2-SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMIİşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’e uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme tahtında Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’ten kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu sözleşmenin konusu, Kiracı'nın, Azura Homes Halis Yanılmaz (“Azura Homes Halis YANILMAZ”)’a ait www.yazlikvillatatili.com veya sunulan hizmete bağlı diler alan adları üzerinden (“Websitesi”), Kiralayanın aracı olarak kiraya verdiği tatil konutunun kiralanmasına yönelik elektronik olarak rezervasyon yaptığı, sözleşmede belirtilen tatil konutu için belirlenen tarih ve bu tarihlere ait kiralama bedeli ile ilgili olarak Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur.İşbu sözleşmenin akdedilmesi tarafların ayrı ayrı Azura Homes Halis YANILMAZ ile akdetmiş oldukları websitesi üyelik sözleşmelerinin hükümlerinin ifasını engellemeyecek olup taraflar işbu Sözleşme konusu ürün satışında Azura Homes Halis YANILMAZ’ın herhangi bir şekilde taraf olmadığını ve Sözleşme kapsamında tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk ve taahhüdü bulunmadığını kabul ve beyan ederler.MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU MALIN TEMEL NİTELİKLERİ VE BEDELİTatil konutunun ismi, rezervasyon yapılan tarihler, toplam kiralama bedeli, alınan kapora ve tatil konutu girişinde ödenmesi gereken tutar bilgileri aşağıdaki gibidir.Tatil Konutu İsmi:Rezervasyon Tarihleri:Toplam Kiralama Bedeli: Alınan Kapora: Tatil Konutu Girişinde Ödenmesi Gereken Tutar: MADDE 4 - TATİL KONUTUNUN TESLİMİSözleşme Kiracı tarafından onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup, Kiracı’nın Kiralayan’dan rezerve etmiş olduğu Tatil Konutun’un Kiracı’ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Tatil Konutu Kiracı'nın kendisine teslim edilecektir.MADDE 5 - KİRACININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİKiracı, Websitesinde yer alan sözleşme konusu tatil konutunun rezervasyona uygun tarihlere sahip olduğunu, rezervasyon bedelini, ve ödeme şartlarını Kiralayan tarafından yüklenen İptal Ve İade Koşulları' nı okuyu bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Kiracılar Tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan Kiralayan iletişim bilgilerinin sağladığı kanallarla ulaştırabilirler.Kiracı, işbu Sözleşme’yi ve İptal ve İade Koşullarını elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Kiralayan tarafından tüketiciye verilmesi gereken tatil konutu hakkında temel bilgi, uygun tarihler, bu tarihlere ait fiyatlandırma ve ödeme bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.MADDE 6 - SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİKiralayan, Sözleşme konusu Tatil Konutu'nun Tüketici Mevzuatına uygun olarak, belirtilen tarihte, belirlenen rezervasyon bedeli ile Kiracı'ya teslim etmekten sorumludur. Kiralayan, mücbir sebeplerden dolayı ile sözleşme konusu tatil konutu belirtilen tarihlerde Kiracı'ya teslim edemez ise, durumu Kiracı'ya en kısa sürede bildirmekle yükümlüdür.MADDE 7 - UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜTüketiciler, Kiralayan ile sorunları olursa, sorunu Kiracı’nın çözememesi durumunda, kapora bedeli .......... TL’ye kadar olan işlemlerle ilgili şikayet ve itiraz konularında başvurularını ürünü satın aldıkları veya ikametgahlarının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne; ürün bedeli .............. TL’nin üzerinde olan işlemlerle ilgili şikayet ve itiraz konularında başvurularını ise, ürünü satın aldıkları veya ikametgahlarının bulunduğu yerdeki Tüketici mahkemesine yapabileceklerdir.01.08.2003 tarihli ve 25186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin 5. Maddesinin üçüncü fıkrasında, büyükşehir statüsünde bulunan illerde faaliyet gösteren il hakem heyetlerinin uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin alt parasal sınır 3.032,65 TL’dir.MADDE 8 - TATİL KONUTU REZERVASYONUNUN FİYATITatil Konutu'nun rezervasyon fiyatı, www.yazlikvillatatili.com üzerinden yapılan rezervasyon formunda yer almakla birlikte, rezervasyon sonucu tarafınıza bilgileri gönderilen Müşteri Paneli' nde ve müşteriye gönderilen sözleşme içeriğinde mevcut olan fiyattır. Kiralayan veya Azura Homes Halis YANILMAZ tarafından yapılan indirimler, kuponlar ve sair satış fiyatına yansıtılır.MADDE 9 - TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARIKiracı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Kiracı'dan talep edebilir ve her koşulda Kiracı'nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Kiracı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Kiralayan'ın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.MADDE 10 – BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİİşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, Kanunda sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. Kiracı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Kiralayan’ın ve Azura Homes Halis YANILMAZ’ın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.MADDE 11 - YÜRÜRLÜK11 (on bir) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Kiracı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.KİRALAYAN:

KİRACI:


OUR VISION

Firmamızın kurmak istediği geleceği ve ulaşmayı hedeflediği noktayı tanımlayan VİZYON’ umuz;
Hizmet verdiğimiz alanlar olan Emlak, Turizm, İnşaat ve Bakım sektörlerinde müşterilerimizi ve firmamızı geleceğe taşıyan, dünya genelinde bilinen bir Türk firması olmayı hedefleyen en doğru adres olmaktır.


OUR MISSION

Firmamızın varlık sebebini ve müşterilerimiz için hangi değerlerin hizmet edildiğini tanımlayan MİSYON' umuz;
Müşteri odaklı çözümler sağlayarak hizmet verdiğimiz tüm alan ve bölgelerde müşterilerimize kaliteli, özverili, hızlı ve ekonomik  hizmetler sunmaktır.


SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
GÜVENLİ ÖDEME Sistemimizde Ödeme Anında Kullanılan Tüm Şahsi Bilgiler 2048 bit SSL ile Şifrelenmektedir.
SOSYAL MEDYADA BİZ En Yeni Kiralık Villa Seçenekleri ve En İyi Fiyatlar İçin Bizi Takipte Kalın.
İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Adres : Kalkan Mah. Cumhuriyet Cad. Dalkıran Apart No:42 D/1 Kalkan/Kaş/Antalya | Tel : +90 (0) 242 844 21 71 - Gsm : +90 (0) 543 797 00 20 | E-Mail : info@yazlikvillatatili.com